ŻŁOBEK GMINNY W OLEŚNICY
Strona głowna  /  Rekrutacja rok 19/20
Rekrutacja rok 19/20

 

Oleśnica dn. 01.10.2019

 

Wyniki rekrutacji dodatkowej do Żłobka Gminnego w Oleśnicy

                                                           ROK SZKOLNY 2019/2020 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

W kolejności alfabetycznej :

LISTA REZERWOWA

W kolejności alfabetycznej :

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH

 

Długosz Dawid

Grzęda Antonina

Morawski Jędrzej

Rupacka Liwia

Sikora Antoni

 

 

Baniszewski Antoni

Drzewosz Tymon

Zdobylak Aleksander

 

 

Raniszewski Leon

Tarka Kalina

 

 

 

Oleśnica dn. 20-09-2019 r

 

REKRUTACJA DODATKOWA DO ŻŁOBKA GMINNEGO W OLEŚNICY :

 

1

Termin rekrutacji

Od 20-09-2019   do 30-09-2019

2

Ilość wolnych miejsc

5

3

Miejsca wolne od

20.09.2019 – 31.08.2020

4

Początek składania wniosków

20.09.2019 od godz. 7.30

5

Koniec składania wniosków

30.09.2019 godz. 12.00

6

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Żłobka Gminnego w Oleśnicy

ul. Wileńska 32 a , 56-400 Oleśnica

7

Tel . kontaktowy

71/398-31-31

8

Dokumentacja zgłoszeniowa

Do pobrania ze strony internetowej

Żłobka Gminnego w Oleśnicy :

Lub

W sekretariacie żłobka ul. Wileńska 32 a , 56-400 Oleśnica

9

Miejsce ogłoszenia wyników rekrutacji dodatkowej

W placówce na tablicy informacyjnej

 

 

 

1/ REGULAMIN REKRUTACJI  DO POBRANIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI :

http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/regulamin-rekrutacji-dzieci-do-zlobka-gminnego-w-olesnicy(1).pdf-     wersja do odczytu

http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/regulamin-rekrutacji-dzieci-do-zlobka-gminnego-w-olesnicy(1).docx   wersja edytowalna

  • Oświadczenie o wielodzietności, ( zał. Nr. 2)
  • Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego/działalności gospodarczej,( zał. Nr.3a)
  • lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu , ( zał. 3b)
  • lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym ( zał. Nr.3c )
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata do Żłobka Gminnego  w Oleśnicy  ( zał. Nr.4)
  • Oświadczenie  o uczęszczaniu do Żłobka Gminnego  w Oleśnicy rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, ( zał. Nr.5)
  • Oświadczenie potwierdzające, że rodzeństwo kandydata uczęszczało wcześniej do Żłobka Gminnego  w Oleśnicy, ( zał. Nr. 6)
  • Oświadczenie potwierdzające kandydowanie do Żłobka Gminnego  w Oleśnicy rodzeństwa kandydata, ( zał. Nr.7)
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów i kandydata do Żłobka Gminnego  w Oleśnicy. ( zał. Nr.8 )
  • Oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata do Żłobka Gminnego w Oleśnicy ( zał. Nr.9)

2/ Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Gminnego w Oleśnicy : do pobrania

http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/karta-zgloszenia-dziecka-do-zlobka.docx

 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Żłobka Gminnego w Oleśnicy do 30.09.2019 do godz. 12.00

ul. Wileńska 32 a  56- 400 Oleśnica, tel 71/398-31-31

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 - 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

W ramach rekrutacji do Projektu, Kandydaci składają następujące dokumenty:

 

do pobrania :

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/2-regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-projekt-dolnoslaskie-zlobki.doc

2. Formularz zgłoszeniowy :

http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/1-formularz-zgloszeniowy-dla-kandydata-projekt-dolnoslaskie-zlobki.doc

3. Oświadczenie, kryteria formalne

 http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/3-oswiadczenie-kryteria-formalne-projekt-dolnoslaskie-zlobki.doc

4. Oświadczenie, krytrium wielodzietności.

 http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobek.gminny.olesnica/4-oswiadczenie-kryterium-wielodzietnosci-projekt-dolnoslaskie-zlobki.doc

5. Zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim /wychowawczym

6. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna – o ile dotyczy;

 

Komplet dokumentów należy składać w sekretariacie Żłobka Gminnego w Oleśnicy 

ul. Wileńska 32 a 

56- 400 Oleśnica

tel 71/398-31-31

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 - 15.30

 

zapraszamy 


Ostatnia aktualizacja: 2019-12-20