ŻŁOBEK GMINNY W OLEŚNICY
Strona głowna  /  Plan pracy
Plan pracy

________________________________________________________________   ________

PLAN PRACY PSYCHOLOGA – ŻŁOBEK GMINNY W OLEŚNICY

Lp.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

I

Systematyczne konsultacje z dyrektorem oraz nauczycielami żłobka w sprawach dzieci

 

Rozmowa

Poniedziałek 12.00 - 13.00

Czwartek 12.00 – 12.30

II

 

Zajęcia z dziećmi

Obserwacja

Zajęcia grupowe

Zajęcia indywidualne

Poniedziałek 13.00 – 14.00

Czwartek 12.30 – 13.30

III

 

 

Indywidualne spotkania z rodzicami

Rozmowa tematyczna na wniosek rodzica,

a także wychowawcy, dyrektora lub psychologa

 

 

Poniedziałek 14.00 – 15.00

IV

Prowadzenie dokumentacji – dziennik psychologa, indywidualne teczki dzieci)

Uzupełnianie na bieżąco wpisów dokumentujących pracę psychologa

 

Poniedziałek 15.00 – 15.30

 

Zajęcia grupowe, indywidualne i obserwacje psychologa obejmują m.in.

- zajęcia psychoruchowe, rozwijające sferę psychiczną, poznawczą i motoryczną dziecka (masaże wzmacniające mięśnie grzbietu, nauka raczkowania, chodzenia, umiejętność panowania nad postawą ciała, kształtowanie manipulacji i chwytania, dostarczanie zabawek i przedmiotów o różnej fakturze i konsystencji),

- zajęcia koordynacji wzrokowo - ruchowej i sensomotoryczne (np. dziecko wyjmuje mniejszy przedmiot z większego, opanowuje czynności zamykania i otwierania, ogląda składowe części zabawek, opanowuje mieszanie, nawlekanie, piętrzenie klocków),

- zajęcia kształtujące mowę i myślenie (np. dziecko osłuchuje się z wyrazami dźwięko – naśladowczymi, próbuje je powtarzać, wymawia powtarzające się wyrazy – mama, tata, baba, lala, ciocia, potrafi wskazać kolegę nazwanego po imieniu, ogląda bajki),

- zajęcia kształtujące kontakty społeczne (wprowadzanie zajęć kontaktowo – paluszkowych, podawanie dziecku zestawu podobnych zabawek w celu unikania konfliktu, nauka szacunku dla zabawek poprzez wspólne ich sprzątanie, okazywanie współczucia płaczącemu dziecku),

- kształtowanie pozytywnych uczuć i emocji u dziecka - zajęcia kształtujące prawidłowe odniesienia emocjonalne i więzi uczuciowe w kontaktach społecznych, zarówno z dorosłymi, jak i gronem rówieśników

- kształtowanie nawyków i usamodzielnianie (dziecko samodzielnie pije z kubka, wprowadzanie prób współdziałania przy ubieraniu).

- elementy muzykoterapii (dziecko osłuchuje się z piosenkami dziecięcymi oraz spokojną relaksacyjną muzyką podczas odpoczynku i snu oraz z dźwiękami przyrody i otoczenia).

 

 

PLAN PRACY LOGOPEDYCZNEJ W ŻŁOBKU GMINNYM W OLEŚNICY

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

     Głównym  celem zajęć logopedycznych w żłobku jest stymulowanie rozwoju mowy, kształtowanie prawidłowej mowy, zapobieganie wad wymowy, korekta wad wymowy, a także nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty. Celem zajęć jest również   pomoc dzieciom mającym trudności nie tylko z mówieniem, ale i rozumieniem. Na zajęciach korzystanie z  elementów logorytmiki  stanowi swoistą formę połączenia rytmiki i logoterapii, która wykorzystuje możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej.
Cele te będą realizowane  poprzez:

a) ćwiczenia oddechowe – wyrabianie oddechu dla mowy, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi, ćwiczenia emisyjne, np.:

- wdech przez nos, wydech ustami,

- unoszenie rąk w górę podczas wdechu, spokojne opuszczanie rąk przy

wydechu,

- wykonywanie wdechu i zdmuchiwanie świeczki (powoli, szybko) na

wydechu,

- wykonanie wdechu wymawiając „s” z jednakową głośnością,

- wykonanie wdechu wymawiając „s” raz ciszej, raz głośniej,

- wykonanie wdechu dmuchając na skrawek papieru (odchylenie papieru

musi być cały czas jednakowe),

- dmuchanie na wiatraki

- wydmuchiwanie baniek mydlanych,

- dmuchanie przez słomkę umieszczoną w kubeczku z wodą, z gumą balonową

- dmuchanie na papierowe kulki, piórka, pomponiki

- nadmuchiwanie balonów

b) ćwiczenia narządów artykulacyjnych – usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach, logotomach, wyrazach, zdaniach szczególnie z uwzgędnieniem głoski ćwiczonej.

c) ćwiczenia języka, np.:

- „kląskanie” językiem o podniebienie twarde,

- dotykanie czubkiem języka na zmianę dolnych i górnych zębów przy silnie opuszczonej żuchwie,

- unoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego,

- wysuwanie języka na górną wargę,

- odklejanie chrupki od wałka dziąsłowego,

- głośne wymawianie głoski ,,a” z jednoczesnym unoszeniem języka do wałka dziąsłowego,

- kilkakrotne uderzanie czubkiem języka o wałek dziąsłowy,

- wielokrotne wymawianie sylaby ,,da” z głoską ,,d” realizowaną dziąsłowo

- lizanie podniebienia przy otwartych ustach,

- wypychanie językiem policzków.

d) ćwiczenia warg, np.:

- szybkie zmienianie układu ust „uśmiech”-„ryjek”,

- utrzymywanie na wargach zwiniętych w „ryjek” kółeczka z cienkiego drucika, podczas wykonywania ćwiczeń manualnych (chodzi o odwrócenie uwago od wykonywanego ruchu warg, by ćwiczona czynność wykonywana była automatycznie),

- wykonywanie ruchów imitujących gwizdanie i cmokanie,

- zakładanie wargi dolnej na górną i odwrotnie,

- dmuchanie przez wargi ułożone w kształt dziobka i z zębami górnymi na dolnej wardze,

- parskanie,

- półuśmiech-odciąganie na przemian kącików warg,

- nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza ustami lub nosem.


e) ćwiczenia podniebienia miękkiego, np. :

- wdychanie i wydychanie powietrza przez nos,

- wypowiadanie sylaby apa z przedłużeniem momentu zwarcia warg,

- wypowiadanie sylab ap, op, ep, yp, up z przedłużeniem zwarcia warg,

- ćwiczenia z rurką (przenoszenie kawałków papieru),

- ziewanie.

f) ćwiczenia żuchwy,np.:

- opuszczanie i unoszenie żuchwy ku górze,

- wykonywanie ruchów poziomych, raz z wargami rozchylonymi, raz z zamkniętymi,

- ruchy do przodu i do tyłu.

g) ćwiczenia emisyjno – głosowe – wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.

- próby wymowy poszczególnych bądź niektórych samogłosek na różnej tonacji,

- ćwiczenia na wyrazach dźwiękonaśladowczych ( mee..., chał chał..., miał, miał, ..., itp.),

- stajemy swobodnie w niewielkim rozkroku, ręce luźno zwisają wzdłuż ciała, głowa lekko pochylona do przodu. Unosząc powoli głowę, bierzemy głęboki wdech a wypuszczamy gwałtownie parskając jak koń (powtarzamy kilka razy),

- wyobraźcie sobie, że jesteśmy na podwórku i chcemy przywołać koleżankę i kolegę, których nie widzimy

a) przeciągamy samogłoskę w pierwszej sylabie: Kaaaaa...siu!, Maaaaa...ćku!

b) przeciągamy samogłoskę w drugiej sylabie: Elkaaaaa...!, Wojtkuuuuu...!

 

i) ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną

* ćwiczenia ortofoniczne- przykłady 

- zabawa pt. „Wiosenny spacer” – dzieci poruszają się zgodnie z akompaniamentem do marszu, biegu, podskoków. W przerwie prowadzący rytmizuje słowo „wiosna” stosując różną dynamikę i tempo,

- zabawa pt. „Przyjście wiosny na łąkę”. Wiosna (prowadzący) wędruje miedzy dziećmi, dotyka je różdżką i „zamienia” w owady. Rozdaje dzieciom znaczki z obrazkiem owada. Następnie zaprasza owady do lotu. Na zakończenie owady urządzają „koncert”

- zabawa „Pszczoły.” Dzieci – pszczoły stoją w umówionych miejscach pod ścianami – tu są ule. W trakcie muzyki pszczoły wylatują z uli i latają w różne strony zbierając pyłek z kwiatów. Na przerwę w muzyce z głośnym brzęczeniem (zzzzzzz) wracają do ula. W ulu brzęczą bardzo cichutko (mmmm).

- zabawa „W lesie.” Dzieci zostają podzielone na trzy grupy zwierząt leśnych – zające, wiewiórki i ptaki. Każdą grupę zwierząt wywołuje inny akompaniament rytmiczny. Dzieci, które usłyszą swój rytm biegają po sali naśladując wybrane zwierzę, następuje zmiana rytmu i kolejna grupa naśladuje zwierzęta,

- zabawa „Jastrząb i kurczęta”. Dzieci ruchem i dźwiękiem naśladują kurczęta chodzące po podwórku, na sygnał tamburyna uciekają przed „jastrzębiem” w wyznaczone na sali miejsce,

- „Wróble” – podskoki obunóż w miejscu i po całej sali, z jednoczesnym dźwiękowym naśladowaniem ćwierkania,

- ćwiczenie uspokajające: marsz na palcach w rytm muzyki

j) ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego – rozpoznawanie wrażeń słuchowych, usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych, ćwiczenia poczucia rytmu.

k) ćwiczenia i zabawy z muzyką – logorytmika ( pląsy) , np. :

- „ Różne minki”,

-„ Pokaż Grzesiu, gdzie masz oko…” ,

- „ Tak- nie”,

-„ Piosenka dla dzieci…części ciała”,

- „ Wycieczka ze zwierzątkami”

l) ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka

- ćwiczenia motoryki małej, przykłady:

 • naciąganie na rolkę papierową gumek recepturek,
 • kolorowanie, wyklejanie obrazków,
 • prace plastyczne z wykorzystaniem plasteliny, farb,
 • sortowanie kolorowych pomponików do odpowiednich pudełek, za pomocą plastikowych szczypców,
 • układanki wg konkretnego wzoru

m) ćwiczenia rozwijające słownik czynny i bierny:

- rozwijanie mowy poprzez nazywanie i wskazywanie przedmiotów i nazw na obrazkach, w otoczeniu,

- opowiadanie historyjek obrazkowych,

- opowiadanie ilustracji,

- udzielanie odpowiedzi na pytania,

- gry i zabawy ortofoniczne,

n) ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, np. :

- dobieranie par obrazków (identycznych) na materiale tematycznym (materiał tematyczny przedstawia przedmioty znane dziecku z otoczenia),

- dobieranie par obrazków

- identyfikowanie kolorów,

- wyszukiwanie w rzędzie obrazków jednego różniącego się szczegółem,

- dokładanie elementów,

- rozpoznawanie głosów zwierząt ( pies, koń, kot, itp…)

- odgłosów z dnia codziennego ( burza, samochód, płaczące dziecko, itp…)

- różnicowanie dźwięków instrumentów,

- pokaz narządów artykulacyjnych;

- uczulanie miejsc artykulacji;

- mechaniczne układanie narządów artykulacyjnych;

- wykorzystanie pewnych nieartykułowanych dźwięków lub czynności

fizjologicznych organizmu do tworzenia nowych głosek;

- kontrola wzrokowa, dotykowa i czucia skórnego dłoni,

- metoda cienia (powtarzanie z opóźnieniem);

- mówienie wydłużone;

m) współpraca z wychowawcami, rodzicami - instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach.

- pogadanki
- konsultacje indywidualne z rodzicami
- współpraca z opiekunami grup
- propagowanie sposobów stymulowania rozwoju mowy, np. poprzez  plakaty, gazetki  informacyjne

 

 

 

 

                                                                                                                   Opracowała:
 

                                                                                                                    Monika Przybycień

                                                                                                                   logopeda


 

 

                                                                                                                                                        

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNEJ

 ŻŁOBKA GMINNEGO W OLEŚNICY

                          NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski i propozycje opiekunów grup,
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań dzieci,
 • oczekiwania rodziców wobec żłobka,
 • ustawę z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy żłobka.

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

CEL

TERMIN

 

I. Adaptacja dziecka w żłobku

 • Obserwacja dzieci w czasie zajęć oraz zabaw.
 • Założenie kart obserwacji dziecka.
 • Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz karty zgłoszenia.
 • Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku.
 • Różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi.
 • Zapoznanie się z salą, łazienką i szatnią.

Poznanie dzieci oraz ich środowiska.

Zaklimatyzowanie się dziecka w żłobku.

Poznawanie sali,łazienki i szatni.

Wrzesień 2019

 

II. Współpraca z rodzicami

 • Zebrania z rodzicami

-organizacyjne zebranie z dyrektorem opiekunkami, zapoznanie ,przedstawienie oczekiwań obu stron, przekazanie informacji.

-szczegółowe zebranie z opiekunkami-omówienie spraw bieżących.

-organizacja konsultacji z rodzicami- bieżące omówienie funkcjonowania i rozwoju dziecka.

 • Indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami podczas wydawania dzieci.
 • Współpraca z Radą Rodziców w zakresie funkcjonowania pracy żłobka.
 • Organizacja Dnia Rodziny” oraz „Pożegnania starszaków”.

Poznanie dzieci oraz ich środowiska.

Poznanie oczekiwań rodziców.

Zachęcanie do czynnej współpracy rodziców ze żłobkiem oraz jego pracownikami. Nawiązanie partnerskich stosunków z rodzinami dzieci uczęszczającymi do żłobka.

Przeprowadzenie ankiety.

Zaangażowanie rodziców-imprezy okolicznościowe.

Wrzesień

 

Cały rok

 

III. Rozwój społeczno-emocjonalny

 • Nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego z dziećmi oraz opiekunkami.
 • Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.
 • Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.
 • Wyrabianie odpowiedniego wzorca zachowania.
 • Stworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez bliski i indywidualny kontakt z dziećmi.
 • Kształtowanie nawyków kulturalno-grzecznościowych.

Uspołecznienie dzieci.

Zachęcanie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Cały rok

 

IV. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych

 • Utrwalanie odpowiedniego zachowania się podczas posiłków.
 • Nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów.
 • Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników lub sedesów.
 • Zachęcanie do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.
 • Próby samodzielnego ubierania i rozbierania się.
 • Wyrabianie nawyku mycia rączek.
 • Codzienne mycie rączek- „ Dzień czystych rączek”.
 • Codzienne mycie ząbków.
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu, w czasie i po skończonej zabawie.

Kształtowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych.

Cały rok

 

V. Kształtowanie sprawności fizycznej

 • Doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania.
 • Kształtowanie równowagi, eliminowanie wad postawy i płaskostopia.
 • Rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka.
 • Praca nad kształtowanie, umiejętności ruchowo-naśladowczych.
 • Codzienna poranna gimnastyka.
 • Ćwiczenia ruchowe oraz taneczne w ciągu dnia.
 • Ćwiczenia relaksacyjne.
 • Zawody sportowe.
 • Zabawy na świeżym powietrzu.
 • Zajęcia z sensomotoryki prowadzone przez eksperta.
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
 • Eliminowanie wad postawy, zwrócenie uwagi na prawidłową postawę podczas siedzenia.

Rozwój dużej i małej motoryki u dzieci.

Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu w żłobku.

Rozwijanie świadomości zdrowotnej.

Cały rok

 

VI. Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka

 • Organizowanie zajęć muzycznych przez opiekunów.
 • Organizowanie zajęć wokalnych przez opiekunów(śpiewanie z dziećmi oraz ćwiczenia dykcyjne)
 • Śpiewanie kołysanek przed snem.
 • Wyciszanie dzieci poprzez odtwarzanie muzyki klasycznej.
 • Zajęcia rytmiczne prowadzone przez eksperta z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.
 • Organizowanie uroczystości z wykorzystaniem elementów choreografii i muzyki.

Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieci.

Kształtowanie wrażliwości ruchowo-umuzykalniającej.

Cały rok

 

VII. Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką

 • Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywane w grupach.
 • Wykonywanie ćwiczeń oddechowych.
 • Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy.
 • Zachęcanie dzieci do werbalnego i poprawnego komunikowania się.
 • Nauka prostych wierszyków i piosenek.
 • Organizacja „Dnia książki”(wycieczka do biblioteki, spotkanie z Panią bibliotekarką oraz zbiórka książek).
 • Wzbogacanie biblioteki żłobkowej o nowe interesujące pozycje.

Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

Kształtowanie mowy dzieci.

Cały rok

 

VIII. Rozwijanie sensomotoryki

 • Codzienne zabawy w nawlekanie, mieszanie, dopasowywanie.
 • Szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji przestrzennych.
 • Rysowanie, malowanie, wydzieranie, lepienie i inne zabawy plastyczne.

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Doskonalenie umiejętności łączenia i dopasowywania.

Usprawnianie ruchów ręki.

Cały rok

IX. Rozwijanie zdolności matematycznych i logicznego myślenia u dzieci

 • Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją matematyczną.
 • Organizowanie zabaw ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających w zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy w sali i na świeżym powietrzu.
 • Tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (stemplowanie liśćmi, ziemniakami).

Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.

Cały rok

 

X. Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji- eksperymenty i doświadczenie, obserwacja zjawisk przyrodniczych i atmosferycznych; sadzenie roślin i ich obserwacja

 • Zwracanie uwagi dziecka w trakcie zabaw i zajęć na wybrane zjawiska fizyczne oraz związane z nimi związki przyczynowo-skutkowe.
 • Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem poprze empiryczne poznanie zjawisk przyrodniczych; np. zabawy z woda, wiatrem i inne.
 • Prowadzenie doświadczeń dotyczących roślin i warunków niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu.
 • Wykorzystanie wody jako jednego z elementów prowadzonych eksperymentów z dziećmi.

Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.

Rozbudzanie zainteresowań fizycznymi, chemicznymi i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie.

Zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej.

Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.

Dostarczanie okazji do radości odkrywania, budzenia ich ciekawości i pasji poznawania.

Cały rok

 

XI. Imprezy okolicznościowe

 • Dziś są moje urodzinki,
 • Powitanie Jesieni,
 • Dzień Chłopaka,
 • Dzień czystych rączek,
 • Dzień pluszowego misia,
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Powitanie Zimy,
 • Bal karnawałowy,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Walentynki- Dzień Czerwony,
 • Dzień Kobiet,
 • Dzień Książki,
 • Śniadanie Wielkanocne,
 • Dzień Ziemi,
 • Kocham Cię Polsko,
 • Dzień Strażaka,
 • Dzień Rodziny,
 • Powitanie Lata,
 • Pożegnanie starszaków
 

Cały rok

Wrzesień 2019

Październik 2019

Październik 2019

Listopad 2019

Grudzień 2019

Grudzień 2019

Styczeń 2020

Styczeń 2020

Luty 2020

Marzec 2020

Marzec 2020

Marzec 2020

Kwiecień 2020

Maj 2020

Maj 2020

Czerwiec 2020

Czerwiec 2020

Czerwiec 2020

Czerwiec 2020

 

 

XII. Rozwój muzyczny i ruchowy

 • Zapoznanie dzieci z piosenkami o tematyce wakacyjnej „Lato, lato czeka, „Raz, dwa- lato idzie do nas”.
 • Zabawy ruchowo- naśladowcze , nauka tańca Boogie – Woogi, Ram sam sam
 • Sport to zdrowie – gimnastyka poranna, ogólnorozwojowa , ćwiczenia dużych grup mięśniowych ; SKŁONY, PODSKOKI, TURLANIE SIĘ, PRZYSIADY

Rozwijanie umiejętności pokonywania przeszkód poruszanie się w różnych kierunkach. Rozwijanie słuchu muzycznego oraz ruchu

Lipiec 2020

Sierpień 2020

 

XII. Rozwój manipulacyjny

 • Układanie klocków o różnej wielkości, piramidy, układanki, obręcze , labirynty
 • Klocki plastikowe, piankowe, piętrzenie, szeregowanie, burzenie
 • Wspólne wykonanie pojazdów przy użyciu kartonów
 • Piłka plażowa- wyklejanie za pomocą plasteliny rysunku piłki plażowej
 • Pocztówka z wakacji- wykonanie wakacyjnej pocztówki

Rozwój manipulacji, ruchów precyzyjnych.

Usprawnienie chwytu precyzyjnego i koordynacji wzrok-ruch.

Lipiec 2020

Sierpień 2020

 

XIV. Rozwój poznawczy

 • Wakacyjne podróże- omówienie dzieciom miejsc spędzanych podczas wakacji: góry, morze, jezioro, las, rzeka
 • Poznajemy zawody- zapoznanie dzieci z zawodami : fryzjer, aptekarz, dentysta
 • Gimnastyka buzi i języka

Rozwój poznawczy dzieci, poszerzenie wiedzy na temat wakacji.

Usprawnienie narządów mowy

Lipiec 2020

Sierpień 2020

 

XV. rozwój społeczno- emocjonalny

 • Zbieranie zabawek, segregacje
 • Czekanie na swoja kolej- stymulowanie zgodnej zabawy
 • Kontynuowanie wspomagania nauki samodzielnego picia z kubka i posługiwanie się łyżką, sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych.

Doskonalenie nawyków porządkowych po skończonej zabawie .

Doskonalenie umiejętności zabawy w grupie.

Lipiec 2020

Sierpień 2020

 

 
 

Plan pracy oświaty zdrowotnej 2019/2020

 

Lp. 

Termin wykonania

Temat

Osoba odpowiedzialna

1.

Wrzesień 2019

Odra –choroba silnie zakaźna .

Piel.

Halina Kulig

2.

Październik 2019

ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY

Zachęcać czy nie ?

Kto podejmuje decyzje .

Piel.

Halina Kulig

3.

Listopad 2019

PIERWSZA POMOC

Ciało obce w nosie lub uchu

Piel.

Halina Kulig

4.

Grudzień 2019

Gorączka u dziecka -kiedy i jak ją obniżyć ?

Piel.

Halina Kulig

5.

Styczeń 2020

Zimowy spacer .

Wychodzić z dzieckiem gdy jest mróz ?

Piel.

Halina Kulig

6.

Luty 2020

ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY 

Modelowy talerz żywieniowy dla dziecka .

Piel.

Halina Kulig

7.

Marzec 2020

Jak dziecko powinno szczotkować zęby ?

Piel.

Halina Kulig

8.

Kwiecień 2020

Woda ….. ale jaka ?

Jaką wybrać wodę dla dziecka ?

Piel.

Halina Kulig

9.

Maj 2020

PIERWSZA POMOC

Udar słoneczny i cieplny .

Piel.

Halina Kulig

10.

Czerwiec 2020

Cukrzyca u dzieci.

Jak rozpoznać wczesne objawy ?

Piel.

Halina Kulig

11.

Lipiec 2020

Czyste ręce –zapobiegamy chorobom pasożytniczym .

Piel.

Halina Kulig

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-11-25